Nova pravila košarkarskega arbitražnega razsodišča (BAT)

Blaž Tomažin Bolcar

S 1. januarjem v veljavo stopajo dopolnjena pravila Košarkarskega arbitražnega razsodišča (Basketball Arbitral Tribunal – BAT). V nadaljevanju nekoliko podrobneje poglejmo, kaj prinašajo spremembe.

Tokratne spremembe pravil BAT-a po svoji naravi niso bistvene. Nanašajo se na:

  1. Nadomeščanje predsednika BAT-a s strani podpredsednika BAT-a;
  2. Spremembe razredov in višine sodne takse (t.i. non-reimbursable handling fee);
  • Vzpostavitev dodatnega namena za črpanje sredstev iz BAT-ovega sklada.

AD I – Nadomeščanje predsednika

Za razliko od sedanje ureditve, ko je pri delovanju BAT-a podpredsednik lahko nadomeščal predsednika samo v primerih, ko slednji svoje funkcije ni mogel opravljati, lahko sedaj podpredsednik opravlja funkcijo predsednika tudi na podlagi zahteve slednjega. Gre za tehnično pravilo, ki olajšuje prenos pristojnosti na relaciji med predesednikom in podpredsednikom.

AD II – Razredi in višina sodne takse

Pozdraviti gre spremembo pravil v delu, ko prvi razred za plačilo sodne takse, ki je do sedaj veljal za spore do vrednosti 50.000 EUR (sodna taksa je znašala 1.500 EUR), razdeli na dva nova razreda. Prvi razred je opredeljen na spore, katerih višina dosega do 25.000 EUR, v drugi razred pa spadajo spori v višini med med 25.000 EUR in 50.000 EUR.

Z vzpostavitvijo novega prvega razreda za plačilo sodne takse je ta za prvi razred zdaj nižja, saj znaša 1.000 EUR (torej znižanje za 500 EUR). Medtem se je sodna taksa za drugi razred, torej spore med 25.000 in 50.000 EUR, zvišala na 2.000 EUR (kar pomeni povečanje za 500 EUR).

Ostali razredi za plačilo sodne takse so ostali enaki. Do spremembe je prišlo v višini takse – ta se je pri vsakem nadaljnjem razredu zvišala za 1.000 EUR.

Pravila BAT od 1. 1. 2022                                           Pravila BAT do 31. 12. 2021

Vrednost spora (EUR) Sodna taksa (EUR) Vrednost spora (EUR) Sodna taksa (EUR)
do 25.000 1.000 do 50.000 1.500
od 25.001 do 50.000 2.000 od 50.001 do 200.000 3.000
od 50.001 do 200.000 4.000 od 200.001 do 500.000 5.000
od 200.001 do 500.000 6.000 nad 500.000 7.000
nad 500.000 8.000

Nedvomno gre pozdraviti odločitev, da se za manjše spore stroški arbitraže nižajo. Vendar pa gre še vedno za zanemarljivo znižanje, ki v košarkarskem svetu bistveno ne bo vplivalo na odločitev subjetkov glede morebitnega začetka postopka pred BAT-om. Tako je denimo za spor v vrednosti 6.000 EUR še vedno potrebno založiti sredstva v približni višini 5.000 EUR. Seveda stranka, ki slednja založi, v primeru uspeha prejme vsa vplačila povrnjena s strani nasprotne stranke (in deloma BAT-a – razliko med vplačanimi in neporabljenimi sredstvi za izvedbo postopka).

Ne glede na visoke stroške povezane s postopki pa je arbitražni postopek sorazmerno hiter (med 4 in 6 meseci). Tudi Mednarodna košarkarska zveza (FIBA) v okviru svojih pravil omogoča relativno hitro in učinkovito spoštovanje sodb oziroma izterjavo zneskov prisojenih s strani BAT-a.

AD III – Črpanje sredstev iz BAT-ovega sklada

Od vsakega primera pred BAT-om se je doslej 300 EUR prispevalo v BAT-ov sklad. Ta znesek se s 1. januarjem 2022 spreminja in bo odslej znašal 150 EUR. Poleg že do sedaj določenih primerov, v katerih se lahko predsednik BAT-a odloči za uporabo sredstev iz sklada razsodišča, se s spremembo pravil določa, da lahko iz navednega sklada predsednik črpa sredstva za izdelavo obrazložitev tudi v primeru, ko sporni znesek ne presega 50.000 EUR. Pravila razsodišča namreč predvidevajo, da pri sporih, katerih znesek ne presega 50.000 EUR, pisna obrazložitev ni potrebna. Vsaka stranka jo sicel lahko zahteva, vendar mora izdelavo takšne sodbe plačati sama. S spremembo pravil bo torej lahko predsednik sam odločil, da se sredstva za takšno obrazložitev črpajo iz sklada BAT-a. Gre predvsem za primere, ki so pomembni z vidika ustvarjanja judikature oziroma reševanja pomembnih pravnih vprašanj, in posledično njihove objave.

Tokratna sprememba pravil tako za uporabnika BAT-a pomeni predvsem spremembo višine sodne takse.

Pripeti dokument ponazarja spremembe trenutnih pravil: BAT Arbitration Rules 1 January 2022 (mark-up vs 2019) (002)

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>