Kazensko
pravo

Strankam nudimo pravno pomoč in svetovanje s področja kazenskega prava in prekrškovnega prava.

Stranke zastopamo oziroma zagovarjamo v vseh fazah kazenskega postopka, tako v predkazenskih postopkih pred policijo, kakor v kazensko preiskovalnih in kazenskih postopkih, ki potekajo pred sodišči.

V primerih odvzema prostosti, odreditve pripora ali hišne preiskave smo na dežurni številki dosegljivi 24 ur na dan.