Civilno
pravo

S hitrim in učinkovitim pristopom načrtujemo in vodimo celoten proces zaščitie interesov in pravic svojih strank.

V naši pisarni nudimo svetovanje in zastopanje v zadevah s področja obligacijskega, stvarnega, družinskega, dednega, izvršilnega, delovnega in upravnega prava. Naše stranke zastopamo v postopkih pred sodišči ter tudi inšpekcijskih in upravnih postopkih pred drugimi državnimi organi.

Storitve s področja civilnega prava obsegajo tudi pripravo oziroma pregled pogodb in drugih listin.

Naša strokovna pomoč znotraj posameznih področij vključuje:

pravna pomoč, svetovanje in zastopanju pri pravnem urejanju (ne)premičnin, stanovanj, urejanju solastniških razmerij ter razmerij do premičnin (vozil, strojev, opreme idr.), lastninških pravic, pravic do emisij, stvarnega užitka, zastavnih pravic, zemljiškega dolga.
pravna pomoč, svetovanje in zastopanje pri pravnem urejanju dedovanja, uveljavljanju nujnega dednega deleža, zapuščine in zapuščinskih postopkov, pripravi in sklepanju pogodbe o preužitku, darilne pogodbe ali darilne pogodbe v primeru smrti, izpodbijanju oporoke in dedna nevrednost, urejanju zdravstvenih pooblastil in zdravstvene oporoke, ločitve in izločitve zapuščine.
pravna pomoč, svetovanje in zastopanje pri pravnem urejanju družinskih razmerij, razvezah zakonske zveze, urejanju skrbništva, stikov in preživnin, razdelitvi skupnega premoženja, odvzemu poslovne (opravilne) sposobnosti zaradi zavarovanja interesov posameznika ipd.