Športno
pravo

Preprečevanje in reševanje sporov predstavlja središče našega dela. Stranke zastopamo v postopkih pred notranjimi organi zvez in združenj, pa tudi pred nacionalnimi sodišči in mednarodnimi arbitražnimi sodišči, kot so Košarkarsko arbitražno razsodišče (BAT) v okviru Mednarodne košarkarske zveze (FIBA), Mednarodno arbitražno sodišče za šport (CAS) in Zbornica za reševanje sporov (DSR) v okviru Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Strankam zagotavljamo vrhunsko zastopstvo tako v Sloveniji kot v tujini, pri čemer sodelujemo tudi s povezanimi specializiranimi pravnimi pisarnami.
S svetovanje zvezam, društvom, klubom in ligam pri pripravi ter izvajanju statutov, pravil in predpisov postavljamo temelje za naše stranke. Oblikovanje razumljivih ter pravno neizpodbitnih pravil in predpisov je namreč bistvenega pomena za njihovo uspešno implementacijo in izvajanje. V tem kontekstu nudimo svoje storitve športnim organizacijam pri razvoju, spremembi in preoblikovanju ključnih pravil v posameznih disciplinah, vključno z disciplinskimi pravili in pravili komercialne narave.
Športna industrija se razvija in raste najhitreje na svetu. V nenehno spreminjajočem se okolju športnih transakcij predstavlja svetovanje imetnikom pravic in poslovnim partnerjem pri sklepanju sponzorskih pogodb, trženju in licenciranju pomembno področje našega dela. Z oblikovanjem jasnih pravil pri vzpostavitvi odnosa med imetniki pravic in partnerji strankam svetujemo pri varovanju njihovih poslovnih interesov ter na tak način postavimo pogoje za razvoj dolgoročnega sodelovanja. 

V jedru našega dela je skrb za varstvo osebnosti in intelektualne lastnine strank. Naše svetovanje se razteza od ustreznega varstva in ukrepanja v primerih nedovoljenega marketinga iz zasede (t.i. ambush marketing) do skrbi za zakonito uporabo osebnostnih pravic športnikov.

Dogodki so nepogrešljiv del rekreativnega in profesionalnega športa. Strankam svetujemo pri pripravi pravnih in konceptualnih rešitev, ko se potegujejo za gostovanje nacionalnega oziroma mednarodnega športnega dogodka ali pa ga nameravajo zasnovati in izvesti same. Našo pisarno odlikujejo bogate izkušnje s sodelovanjem pri organizaciji športnih dogodkov ter svetovanjem organizatorjem, sponzorjem in drugim deležnikom športnih prireditev.
Prestop športnika v tuj klub je povezan s številnimi vprašanji, kot so pravica prebivanja, dovoljenja za nastop in obdavčitev. Naša pisarna nudi strokovne storitve svetovanja pri registraciji igralcev, sporazumih o prestopu, odškodninah, prekinitvah pogodb in drugih pravnih vprašanjih, povezanih s prestopi.
Pomembnost ureditve davčnega statusa športnika se je z globalizacijo športa močno povečala. Obdavčitev dohodka poklicnih športnikov lahko postane po zaključku njihove profesionalne kariere zapleteno pravno vprašanje. V naši pisarni sodelujemo s priznanimi davčnimi strokovnjaki z bogatimi izkušnjami v športnem sektorju, s pomočjo katerih lahko strankam strokovno svetujemo.
Spoštovanje temeljnih regulativnih in etičnih standardov v športu je postalo eno bistvenih področij pravnega svetovanja na tem področju. Hitro in diskretno razčiščevanje primerov nepravilnosti ter kršitev pogosto povzroča številne praktične in pravne težave. Pri svoje delu zato svetujemo na način, da preprečimo pojav konfliktov oziroma jih nemudoma rešimo. 

Skladnost pa predstavlja tudi nadzor nad izvajanjem komercialnih pravic, kot so sponzorstvo, promocija izdelkov s pomočjo športnikov (endorsement) in licenciranje. V naši pisarni poskrbimo, da športni subjekti svoje pravice koristijo skladno s pogodbenimi določili in najnovejšimi praksami s področja športno marketinške industrije.

Dober ugled je neprecenljiva dobrina naših strank in upoštevanja vreden gradnik njihove osebne znamke. V naši pisarni se zavedamo pomena ugleda, ki ga stranke pridobijo s trdim delom in številnimi odrekanji, zato strankam strokovno svetujemo pri njegovem upravljanju, varovanju in grajenju. 

Pomembno področje našega dela je upravljanje ugleda strank tako v odnosu z mediji kot v odnosu z drugimi deležniki, kot so klubi in zveze. Strankam svetujemo v primerih sporov z klubom ali zvezo, objavljanja lažnih novic, razkritij osebnih informacij, in v vseh ostalih situacijah, katerih javna objava bi lahko škodovala njihovemu ugledu.

K ohranjanju ugleda pristopamo proaktivno, naše ključno vodilo pri razreševanju primerov ogrožanja ugleda pa je diskretnost.