Košarkarsko arbitražno razsodišče (BAT) je sprejelo smernice, ki jih bodo arbitri uporabljali pri reševanju sporov, ki se nanašajo na posledice pandemije Covid-19.

Potrebno je poudariti, da ne gre za toga navodila, temveč smernice, ki se bodo smiselno uporabljale od primera do primera. Na podlagi slednjih je mogoče zaključiti, da je praksa klubov, ki so igralcem prekinili pogodbe oziroma jim na obdobje po zaključku lige ne bodo izplačali nikakršnega plačila, nezakonita. BAT izpostavlja tudi predlog oziroma priporočilo, da naj se igralcem z nižjimi pogodbenimi zneski (do 2.500 EUR) plačilo zniža manj, kot tistim z višjimi zneski. Klubi, ki uveljavljajo znižanje plačil, bodo morali ustrezno dokazati, da je takšno znižanje utemeljeno in predvsem sorazmerno. 

Posebej je tudi poudarjeno, da samo dejstvo izbruha epidemije ne predstavlja zakonitega in upravičenega razloga za enostransko odpoved pogodbe s strani kluba. Prav tako t.i. »no-cut« (garantirana) pogodba ne predstavlja okoliščine, ki bi igralcu zagotavljala popolno izplačilo vseh pogodbenih obveznosti v času prekinitve oziroma odpovedi tekem, razen ko pogodba vsebuje jasno določilo, ki igralcu zagotavlja plačilu tudi za primere, kakršne predstavlja pandemija Covid-19.

Sicer pa BAT vse deležnike poziva k dialogu in pogajanjem, skozi katera bi se lahko dosegla ustrezna rešitev za obe strani. Na tak način se vse strani lahko izognejo visokim stroškom postopka, kakor tudi negotovosti izida arbitražnega postopka.

Smernice BAT-a za primere povezane s Covid-19 pandemijo:

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>