Nova pravila delovanja nogometnih agentov

Anže Mrzel

V prihajajočih mesecih naj bi Mednarodna nogometna zveza (FIFA) sprejela nova pravila, ki se nanašajo na delovanje nogometnih agentov – »FIFA Regulations on Football Agents«.

Med drugimi zadnja različica novih pravil predvideva naslednje:

  • Ponovno bo vzpostavljen sistem licenciranih nogometnih agentov. Vsakdo, ki bo želel pridobiti licenco, bo moral: (i) izpolniti prijavo na platformi FIFA, (ii) izpolnjevati zahteve glede primernosti, ki jih določa FIFA, (iii) opraviti izpit, ki ga bo organizirala FIFA ter (iv) plačati letno pristojbino. Nogometni agent, ki je bil v preteklosti (na podlagi tedaj veljavnih pravil) že licenciran, bo oproščen opravljanja izpita. Ne glede na to pa bo moral ponovno zaprositi za licenco.

 

  • Nogometni agent bo lahko storitve (Football Agent Services) za stranko opravljal šele po sklenitvi pisne pogodbe o zastopanju, pri čemer je lahko pogodba z igralcem ali trenerjem sklenjena za največ dve leti. Nasprotno pri sklenitvi pogodbe s klubom trajanje pogodbe ne bo omejeno.

 

  • Nogometni agent bo lahko stopil v stik ali sklenil pogodbo o zastopanju z mladoletnim igralcem ali njegovimi zakonitimi zastopniki šele šest mesecev preden bo mladoletni igralec dopolnil starost, pri kateri lahko skladno s pravom države, v kateri bo sklenil pogodbo (»zaposlen«), sklene prvo profesionalno pogodbo.

 

  • Pogodbe o zastopanju, ki bodo veljale ob začetku uporabe novih pravil, bodo ostale v veljavi dokler se ne bodo iztekle in jih ne bo mogoče podaljšati. Z novimi pravili bo sicer določen tudi natančen datum poteka navedenih pogodb.

 

  • Nogometni agent bo za opravljene storitve poplačan izključno s strani stranke. Samo v primeru, če je njegovo bruto letno nadomestilo manjše oziroma enako kot 200.000 USD (t. j. približno 190.000 EUR), bo igralec ali trener lahko pooblastil klub, s katerim bo sklenil pogodbo, da plača provizijo nogometnemu agentu.

 

  • Provizija (za opravljene storitve nogometnega agenta) bo za del letnega plačila igralca ali trenerja, ki je enak ali manjši od zneska v višini 200.000 USD, omejena na 5 %, za del letnega plačila, ki presega navedeni znesek, pa je omejena pri 3 %. Npr. če bo agent zastopal igralca z letno plačo 450.000 USD bo provizija znašala 10.000 USD (200.000 x 5 %) + 7.500 USD (250.000 x 3 %) = 17.500 USD.

 

  • Prav tako bodo podrobno urejeni pogoji plačila.

 

  • Namen novih pravil bo ureditev položaja nogometnih agentov pri prestopih z mednarodnim elementom.

 

  • Nacionalne nogometne zveze bodo morale v določenem obdobju po sprejemu novih pravil na nacionalni ravni vzpostaviti sistem (pravila), ki bo urejal položaj nogometnih agentov na njenem območju in bo hkrati skladen z novimi pravili FIFA. Nacionalna pravila se bodo uporabljala za vse pogodbe o zastopanju brez mednarodnega elementa.

 

Sprejem regulative na področju agentstva v nogometu se pričakuje do koncu tega leta.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>