Sebastjan Šuligoj

strokovni delavec

Po opravljeni maturi na gimnaziji v Novi Gorici je v letu 1999 pričel s študijem prava na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani. V letu 2006 diplomiral z oceno cum laude in pridobil strokovni naziv univerzitetni diplomirani pravnik. V aprilu 2007 se je zaposlil v odvetniški pisarni Nade Bolcar kot odvetniški pripravnik, od začetka 2015 pa v Odvetniški pisarni Bolcar skrbi za primere s področja civilnega prava.