Predvsem na Balkanu v zadnjih tednih košarkarske duhove vse bolj buri ugibanje glede morebitnega izstopa grškega košarkarskega velikana BC Olympiacosa iz grškega košarkarskega prvenstva in njegova priključitev ABA ligi.

Ob takšnem scenariju bi ABA liga morala za začetek spremeniti družbeno pogodbo, ki predvideva sodelovanje klubov izključno s področja bivše Jugoslavije. Naslednji korak bi skoraj gotovo moral biti razširitev lige za dva udeleženca, kar bi omogočalo normalni tekmovalni sistem (z lihim številom klubov je sistem bistveno bolj zapleten in dejansko neizvedljiv v trenutnem košarkarskem koledarju). To so pravno-formalne predpostavke za širitev lige.

Poleg navedenih pravno-formalnih predpostavk si mora vodstvo oziroma skupščina ABA lige odgovoriti še vsaj na naslednja vprašanja:

  • za koliko se bodo povečali stroški ekip in za koliko se bo podaljšal čas potovanj (pomembno zlasti za ekipe, ki igrajo tudi v drugih v mednarodnih tekmovanjih) zaradi gostovanja v Atenah,
  • koliko časa minimalno mora BC Olympiacos sodelovati v ABA ligi, da se njen koncept ne spreminja vsako leto in kakšna naj bi bila kazen za morebitni predčasni izstop iz lige;
  • Kaj pa, če se Olympiacos ne bo odrekel igranju v domačem prvenstvu in  igral v ABA ligi le z drugo ekipo? Bi tudi to pomenilo krepitev košarke v ABA ligi ali samo vrednost njenih marketinških pravic? 

Ob morebitni širitvi ABA lige z udeležbo BC Olympiakosa se postavlja tudi vprašanje uspešne izvršitve arbitražnih odločb Košarkarskega arbitražnega razsodišča (BAT).

Namreč, v primeru, ko stranka (v tem primeru klub) ne izpolni obveznosti po odločbi BATa, nasprotna stranka lahko zahteva uvedbo sankcij s strani Mednarodne košarkarske zveze (FIBA). Klubi so lahko sankcionirani z i) prepovedjo registracije novih igralcev, ii) denarno kaznijo in iii) prepovedjo nastopanja v mednarodnih tekmovanjih. Navedene sankcije so kumulativne.

Že prvi pogled na nabor sankcij jasno kaže, da mora vse sankcije izvršiti nacionalna (matična) košarkarska zveza. V primeru izstopa BC Olympiacosa iz grškega prvenstva, slednji ne bo več imel matične košarkarske zveze.

Izvršitev odločitev BATa bo tako prepuščena diskrecijski volji ABA lige oziroma Evrolige. Slednja je, navkljub sporu s FIBAo, do sedaj svoje člane pozivala k izpolnjevanju odločitev BATa, medtem ko česa podobnega ni mogoče trditi za ABA ligo. Tako je npr. KK Zadar v sezoni 2016/17 v Jadranski ligi lahko registriral nove igralce in z njimi tudi igral tekme, čeprav mu je FIBA izrekla sankcijo prepovedi registracije novih igralcev in je o tem bilo obveščeno tudi vodstvo ABA lige. Takrat je bil eden izmed argumentov vodstva ABA lige tudi ta, da FIBA ne priznava Jadranske lige in zato tudi ni nobenega razloga, da bi slednja priznavala sankcije FIBAe, ki so posledica nespoštovanja odločitev BATa. Takšni argumenti so popolnoma posplošeni in neumestni, saj se je BAT v letih svojega obstoja popolnoma uveljavil kot neodvisno arbitražno razsodišče v košarki. V kolikor ABA liga noče uveljaviti sankcij, ki jih zoper npr. klub uvede FIBA, bi bilo edino primerno, da sama uvede določene sankcije. Na tehtnici je namreč integriteta košarke in samega tekmovanja. Slednje je pod vprašajem regularnosti, če lahko klub, ki ne spoštuje obveznosti normalno tekmuje, medtem ko ostali klubi svoje obveznosti spoštujejo.

Ne glede na navedeno ima stranka, v interesu katere je, da se odločba BATa izvrši, možnost pred civilnim sodiščem države, od koder prihaja klub, sprožiti postopek pripoznave tuje arbitražne odločbe (skladno z New Yorkško konvencijo). Po uspešno izvedenem postopku, ki navadno traja nekaj mesecev, je stranka v enakem položaju kot bi bilo v zadevi pravnomočno odločeno pred civilnim sodiščem in mora torej zoper klub sprožiti izvršilni postopek.

Ob povedanem je potrebno izpstaviti tudi, da pravila Evrolige, kot pogoj za nastopanje v evroligaškem tekmovanju, določajo tudi sodelovanje v domačem tekmovanju. Razen v primeru izjeme odobrene s strani Izvršnega odbora lastnikov, in sicer v primeru, ko je klubu preprečeno sodelovanje v domačem ligaškem tekmovanju proti njegovi volji. Težko je verjeti, da gre v primeru Olympiacosa za tak primer.

Slovenski ljubitelji košarke s posebnim zanimajem spremljamo razvoj dogodkov predvsem zaradi vprašanja glede morebitnega igranja KK Petrol Olimpije v tako razsširjeni ligi ABA v prihodnji sezoni.

V primeru sprejema Olympiacosa med člane ABA lige se postavlja vprašanje kateri klub ima pravico do dodatnega prostega mesta? Je to KK Petrol Olimpija, ki je izpadla ali npr. MZT Skopje (ali prvi naslednji klub), ki ga je v boju za edino mesto, ki je vodilo iz ABA 2 lige v ABA ligo, porazila KK Sixt Primorska?

Pravno dejstvo je, da je KK Petrol Olimpija iz tekmovanja izpadla, medtem ko se MZT Skopje vanj ni uvrstil. Pravilo v takšnih primerih je, da se v tekmovanje uvrsti prvi naslednji klub, ki se mu v višji rang tekmovanja ni uspelo uvrstiti in ne morebiti klub, ki je iz tekmovanja izpadel. Seveda bo skupščina ABA lige morala spremeniti statut in se tem tudi pravila, vendar je veliko vprašanje ali v tem primeru ne bi šlo za pravno nedopustne učinke retroaktivnosti, kar bi MZT Skopju omogočalo, da bi zahteval sprejetje med jadransko prvoligaško druščino.

Odgovor na vprašanje iz naslova prispevka utegnemo dobiti zelo kmalu, saj je skupščina ABA lige napovedana za 24. tega meseca.


1. Euroleague Bylaws 2018/19, para 5.3