Mateja Durn

vodja pisarne

Mateja Durn je od leta 2014 vodja pisarne v Odvetniški pisarni Bolcar. Skrbi za nemoteno delo strokovne ekipe in učinkovito komuniciranje s strankami ter zagotavlja administrativno organizacijsko podporo delovanju Odvetniške pisarne. Kot vodja pisarne koordinira, organizira in nadzoruje delovne procese v pisarni za zagotavljanje tekočega in učinkovitega dela.