Neodvisna in nepristrana arbitraža

Blaž Tomažin Bolcar

Evropsko sodišče za človekove pravice je v sodbi senata v zadevi »Ali Riza in drugi proti Turčiji« soglasno razsodilo, da je v tej zadevi prišlo do kršitve člena 6 § 1 (pravica do poštenega zaslišanja) Evropske konvencije o človekovih pravicah. Razlog je pomanjkanje neodvisnosti in nepristranskosti arbitražnega odbora pri Turški nogometni zvezi, ki je odločal o sporih glede profesionalnega nogometaša Ömerja Rize in sodnika Serkana Akala.

Sodišče je med drugim ugotovilo, da ima upravni odbor kot izvršilni organ Turške nogometne zveze, ki je večinoma sestavljen iz članov nogometnih klubov, premočan vpliv na organizacijo in delovanje arbitražnega odbora. Pravila Turške nogometne zveze pa niso zagotavljala ustreznih ukrepov za zaščito članov arbitražnega odbora pred kakršnim koli zunanjim pritiskom.

Glede na to, da je zadeva razkrila sistematično težavo pri reševanju nogometnih sporov v Turčiji, je citirano sodišče na podlagi člena 46 navedlo, da mora država sprejeti ukrepe za zagotovitev strukturne neodvisnosti delovanja arbitražnega odbora.

Citirana odločitev predstavlja pomembno zmago športnikov pri vzpostavljanju neodvisnega in nepristranega arbitražnega odločanja znotraj nacionalnih (in tudi mednarodnih) panožnih zvez. Jasno je namreč, da morajo imeti v takšnih arbitražnih organih tudi športniki svoje predstavnike, njihovo število pa mora biti v sorazmerju s številom predstavnikov ostalih interesnih skupin znotraj športa.

Povezava do sodbe: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-200548%22]}

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>