Šport ima potencial narediti stvari, ki jih ne more nihče oziroma nič drugega. Lahko združuje skupnosti, napaja dušo, krepi telo, gradi vezi med ljudmi, uči in krepi vrednote, kot so spoštovanje nasprotnika, fair-play, vztrajnost, red in disciplina, predstavlja tako identiteto naroda kakor tudi posameznika in nudi pobeg pred skrbmi vsakdana.

Gledano s človeškega vidika gre, sodeč po navedenem, za izjemno pomembno, če ne celo ključno dejavnost naših življenj. Smiselno in logično bi bilo, da za njo tudi ustrezno poskrbimo in ji omogočimo delovanje, ki nam v zameno prinaša toliko pozitivnih učinkov. Pa to res počnemo?

Vedno znova namreč doživljamo, da v športu v Sloveniji močno peša pravo in odgovorno (korporativno) upravljanje, ki si ga šport zasluži. Pa ne zato, ker si šport želimo lastiti. Upravljanje se namreč sliši kot suhoparen, tehnokratski pojem. Zelo administrativen. Morda nas celo spomni na neslavne gospodarske zgodbe. Hitro si lahko mislimo celo, da v športu ni prostora za administracijo, kajne?

Šport je najhitreje rastoča gospodarska panoga

Kljub vsem morebitnim pomislekom in skepticizmu se moramo zavedati, da je upravljanje športa oziroma upravljanje v športu ključnega pomena. Povsem enako kot v gospodarstvu. Šport je namreč poleg informacijskih tehnologij (IT) najhitreje rastoča gospodarska panoga na svetu. In kako torej občutimo dobro upravljanje v športu?

Ključnega pomena je, da obstaja sistem upravljanja in nato, da je ta sistem pravilen, dober. Sicer smo vsi prevarani in zavedeni. Zavedati se moramo, da šport lahko (pre)živi samo, če se navijači, volonterji, vračajo na stadione, pred zaslone, na dogodke. Vračajo pa se zato, ker verjamejo v sistem. Če se to zaupanje poruši, se poruši tudi šport. Pri upravljanju gre torej za spoštovanje osnovnih načel delovanja in posledično vodenja športa.

V tujini so spremembe znotraj organizacij v smislu upravljanja v pretežni meri povzročili zunanji dejavniki – afere. V kolesarstvu doping, v nogometu korupcija, v košarki razgradnja klubskega tekmovalnega sistema ipd.

Kaj predstavlja dobro upravljanje v športu?

Gre za implementacijo sistema, ki zagotavlja transparentnost poslovanja in jasno odgovornost vseh udeleženih, torej vseh deležnikov v športu – od športnikov, strokovnega osebja, vodstvenih struktur športnih organizacij, do investitorjev v šport.

Dobre prakse upravljanja v športu tako predstavljajo:

 • ločitev med izvršnim, regulatornim, komercialnimi in nadzornimi funkcijami ter jasno opredeljene odgovornosti oziroma pravice;
 • omejenost trajanja mandata predsednika organizacije;
 • raznolikost pri zaposlovanju in/ali imenovanju;
 • možnost sodelovanja vseh deležnikov v procesu odločanja;
 • vzpostavitev neodvisnih »teles« za obravnavo kršitev pravil in morebitno sankcioniranje ter zagotovitev možnosti pritožbe;
 • zagotovitev možnosti prijav žvižgačev in njihova zaščita;
 • vzpostavitev pravilnikov glede nagrajevanja ter prejemanja daril;
 • objava zapisnikov vseh sej oziroma uradnih sestankov;
 • objava disciplinskih in drugih odločitev.

Ob še tako dobrem oziroma ustreznem sistemu upravljanja v športu se moramo zavedati, da se bodo v zvezi s tem vedno pojavljala vprašanja. Ta se praviloma navezujejo na sledeče:

 • Kdo regulira regulatorje?
 • Zakaj v športu obstaja samo agencija za boj proti dopingu (WADA) in ne morebiti agencija za boj proti ostalim težavam s področja integritete?
 • Ali lahko športne zveze še naprej delujejo v vlogi regulatorja in skrbnika komercialnih pravic istočasno?
 • Zakaj je v vodstvenih strukturah v športu malo žensk in ali bi se to moralo spremeniti?
 • Sta šport in politika resnično ločena (šport se namreč deklarira za samostojnega in neodvisnega od politike – politično opredeljevanje je pogosto sankcionirano)?

Načela dobrega upravljanja v športu so seveda obširnejša in terjajo bistveno bolj poglobljeno razpravo, kakor predstavljeno v tem zapisu. Spremembe na bolje pa so vedno mogoče le ob nenehnem opozarjanju na dobre prakse in pereča vprašanja. Bolje, kot bomo razumeli in poznali načela upravljanja, bolje jih bomo tudi v Sloveniji lahko implementirali. Zato je zapis namenjen opozarjanju, seznanjanju in strmenju k boljši prihodnosti področja, ki nam, kot omenjeno v uvodu, prinaša toliko pozitivnega.

 

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>